RYBÁŘSKÝ KROUŽEK- LIPÁNCI

Chceš se naučit rybařit? Nebo máš rád prostě jen přírodu?
Přidej se k naší partě LIPÁNKŮ a staň se nejen dobrým rybářem.

Cílem našeho kroužku je probudit ve Vašich dětech kladný vztah k přírodě se zaměřením na vodní živočichy, organismy a rostliny, ale také živočichy žijící v blízkosti vody.

Samozřejmě jsme schopni Vaše děti plnohodnotně připravit na zkoušku, po jejichž zdárném splnění získá Vaše dítě oprávnění k výkonu rybářského práva (rybářský lístek a povolenka k lovu ryb).

Kontaktní údaje:

Starší Lipani
Poláček Petr           +420 773 255 050

Mladší Lipánci
Kabeláč Jindřich    +420 774 415 475
Kunt Miroslav         +420 606 652 082