JAK SE STÁT RYBÁŘEM

Podrobné informace o tom, jak se stát rybářem naleznete zde.


Zájemce o členství v Českém rybářském svazu (ČRS) a o lov ryb musí:

 • Vyplnit přihlášku za člena ČRS.
  Přihláška je ke stažení viz. soubory níže, nebo Vám bude poskytnuta přímo na sekretariátu místní organizace Příbram.


Na základě úspěšně absolvovaného testu místní organizace vydá:

 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 
  Na jehož základě příslušný obecní úřad, obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.


Pro následné získání povolenky k lovu ryb na revírech ČRS je potřeba uhradit:

 • Vstupní poplatek v hodnotě 200 Kč
 • Členský příspěvek v hodnotě:
  DOSPĚLÍ - 700 Kč
  MLÁDEŽ 16 - 18 let - 300 Kč
  DĚTI do 15 let - 150 Kč
Zakoupení povolenek probíhá dle platného ceníku, který naleznete zde.