Jak se stát rybářem

Zájemce o členství v ČRS a o lov musí:

  1. Navštívit místní organizaci ČRS
  2. Podat u příslušné MO vyplněnou přihlášku
  3. Absolvovat test-přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS (test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb)


Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku vydá příslušný MěÚ rybářský lístek.

2. Členskou legitimaci, při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

DĚTI DO 15-TI LET PŘEDKLÁDAJÍ SPOLU SE VŠEMI ŽÁDOSTMI I SOUHLAS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE. ŠKOLENÍ DĚTÍ PROBÍHÁ FORMOU KROUŽKŮ PŘI MÍSTNÍ ORGANIZACI ČRS, KDE SE JIM VĚNUJÍ PROŠKOLENÍ VEDOUCÍ.

PO SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK SI MŮŽE ŽADATEL U SVÉ MO ČRS KOUPIT POVOLENKU K LOVU RYB