LEGISLATIVADodatky popisů revírů na rok 2024 - 2025


Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)


Prováděcí vyhláška 292/2023 Sb. k zákonu č. 99/2004 Sb. o "rybářství" platná k 1.1.2024Stanovy Českého rybářského svazu, z. s.Jednací řád Českého rybářského svazu, z. s.