KAŇKA – 411 979

Odlov lze provozovat na vodní ploše:

Kaňka (CZ 21116809) v k. ú. Příbram 0,7 ha

Celoroční mimopstruhový režim. Zakázán lov z hráze. Parkování pouze na vyhrazených místech. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks amura a vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj rybolov. Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Na revíru je omezen denní úlovek lína na 2 ks. Místenky se zde neplatí.LITAVKA 4 – 411 060

Revír tvoří nádrž:

Vysokopecká (Pecovák) v k. ú. Vysoká pec 14,0 ha

Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks ryb, končí pro něj denní rybolov. Kapr 65 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit do revíru, kde byl uloven. Zákaz vjezdu všech vozidel na hráz rybníka, parkování pouze na vyhrazeném parkovišti. Z hráze rybníka lze lovit ryby pouze na přívlač. Pro handicapované rybáře jsou vyhrazena dvě místa, označena, příjezd možný až k nim a platí pouze pro ZTP.


STRŽENÝ – 411 984 

CELOROČNÍ MIMOPRSTUHOVÝ REŽIM.

Odlov lze provozovat na vodní ploše:

Stržený (CZ 21152922) v k. ú. Rtišovice

Odlov povolen podél místní komunikace a od přepadu k malé zátoce - označeno cedulemi. Pokračování lovného úseku za zátokou na pravé straně až do cca poloviny louky - konec lovného úseku označen cedulí. Části u obou přítoků jsou klidovou zónou - LOV RYB ZAKÁZÁN - označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z hráze a z obslužných zařízení rybníka. Místenku za poplatek 25,- Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: "Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Stržený. Platí poze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.". K parkování jsou určena označená místa. Na louku za zátokou na pravé straně je zákaz zajíždění vozidel.RYBNÍK VÁCLAV – 411 982

CELOROČNÍ MIMOPRSTUHOVÝ REŽIM.

Odlov lze provozovat na vodní ploše:

Rybník Václav (CZ 21171822) v k. ú. Lhota u Příbramě 

Lov povolen z hráze a z pravé strany rybníka, označeno cedulemi. Počet lovících omezen na maximálně 10. Parkování pouze na vyhrazených místech, zákaz stání na travnatých plochách. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 Ks amura a vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj rybolov. týdenní úlovek je omezen na 6 Ks vyjmenovaných ryb. Na revíru je omezen denní úlovek lína na dva kusy. Místenky se zde neplatí. VLTAVA 15 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK - 411 982 

Lov ryb je zakázán 50 m od tělesa hráze ÚN Kamýk a 100 m od tělesa hráze ÚN Orlík. Lov a vstup je též zakázán v I. ochranném pásmu sání vodovodů Příbram a 40 m pod a 100 m nad tímto sáním umístěným v obci Solenice. Lov z plavidel povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen. MNÍK. Ad 24hodinový rybolov v roce 2020 a 2021 od 16. 6. do 30. 9. 


 LITAVKA 5 – 411 061

Revír tvoří nádrž:

Nový v k. ú. Jince 1,3 ha

Na nádrži je v obecném zájmu zákaz lovu ryb ze silnice. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm. 


MASTNÍK 1 – 411 062 

Místo pro handicapované rybáře:

GPS 49°38'47.604"N, 14°25'58.291"E

Retenční nádrž v k. ú. Sedlčany. Místo vhodné pro handicapované rybáře se nachází na retenční nádrži v Sedlčanech. Příjezd až na lovné místo po komunikaci je povolen ZTP nebo ZTP/P. Břehy jsou nízké a udržované. Vhodných míst cca 5. Přístup k vodě bez pomoci.JELITO – 411 994

CELOROČNÍ MIMOPSTRUHOVÝ REŽIM. 

Odlov lze provozovat na vodní ploše:

Jelito (CZ 21115976) v k. ú. Prosenická Lhota

Celoroční mimopstruhový režim. Zákaz lovu ryb z hráze rybníka a pod vedením vysokého napětí – označeno cedulemi. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOJEL25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: "Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Jelito. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS." Zákaz parkování na místní komunikaci – nutno zachovat průjezd. Zákaz zajíždění do parku a parkování motorových vozidel v parku před hrází rybníka. Zákaz zajíždění a parkování vozidel na louce. Parkování pouze na místech označených cedulemi. V případě nerespektování zákazu vjíždění na louku bude majitel volat Policii ČR. Při nerespektování zákazů parkování odebere pověřená osoba k provádění kontrol přestupci oprávnění rybníkáře k lovu ryb. U hráze je betonové plato, na které je povolen vjezd a rybolov pouze vozíčkářům.

 


SKALICE 3 – 411 083

Přítok Lomnice - Otavy - Vltavy. Od jezu Skaličkova mlýna v Dobré Vodě u Březnice až k Bekovu jezu u obce Oslí. K revíru patří úsek Hradeckého potoka od Velkého rybníka v Nestrašovicích až k pramenům.SKALICE 4 – 411 084

Přítok Lomnice – Otavy – Vltavy. Od Bekova jezu u obce Oslí až k stavidlům nádrže Jez v Rožmitále pod Třemšínem.

K revíru patří nádrže:
Trnkova tůň v k. ú. Skuhrov 0,3 ha (GPS 49°35'38.931"N, 13°53'29.819"E)
lom Skuhrov 0,3 ha (GPS 49°35'56.468"N, 13°52'56.378"E)
Nádrž Pátecká není součástí revíru.SÁZKA - SKLAICE 3M – 411 136

Revír tvoří umělá nádrž Sázka v k. ú. Březnice. 

KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE - 411 108 

Lov ryb je zakázán z vysoké stěny lomu v celé délce. K parkování vozidel je třeba využít příjezdové komunikace u závory. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Denní úlovek lína omezen na 2 ks. Na revíru je povolen denní úlovek 1 ks kapra nebo amura. Ulovením a ponecháním si jednoho z těchto druhů ryb končí denní rybolov na tomto revíru. Lov dravců je povolen od 1. září. Ulovením a ponecháním si 1 ks štiky končí denní rybolov na tomto revíru. ČERVENÝ POTOK 3 - 411 014

Lov ryb z tělesa hráze zakázán. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast vyznačena tabulemi - lov ryb zakázán. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 ks vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.
Litavka 2 (411 059) 

K revíru patří:
část potoka Chumavy od ústí do Litavky v Libomyšli až do Hostomic
a nádrže: Noviny v k. ú. Podluhy 1,4 ha ,Hražba Hostomice 0,6 ha ,Palivčák Osov 0,9 ha ,Loužek v k. ú. Malý Chlumec 0,4 ha 

Přítoky Litavky a Chumavy jsou chovné - lov ryb zakázán. Na jednotlivých nádržích jsou chráněné rybí oblasti - vyznačeno tabulemi. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 ks vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.