Naše revíry

411 979 KAŇKA – MO Příbram 0,6 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše:

Kaňka (CZ 21116809) v k. ú. Příbram 0,6 ha

Celoroční mimopstruhový režim. Zakázán lov z hráze. Parkování pouze na vyhrazených místech. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks amura a vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj rybolov. Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Na revíru je omezen denní úlovek lína na 2 ks. Místenky se zde neplatí.


 Vysokopecký rybník   (Pecovák)             411060 - otevřen od 15.10. 2022

vodní nádrž VYSOKOPECKÁ (PECOVÁK) 7 ha

Revír tvoří nádrž:

Vysokopecká (Pecovák) v k. ú. Vysoká pec

GPS: 49°39'47.885"N, 13°57'38.137"E

Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks ryb, končí pro něj denní rybolov. Kapr 65 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit do revíru, kde byl uloven. Zákaz vjezdu všech vozidel na hráz rybníka, parkování pouze na vyhrazeném parkovišti. Z hráze rybníka lze lovit ryby pouze na přívlač. Pro handicapované rybáře jsou vyhrazena dvě místa, označena, příjezd možný až k nim a platí pouze pro ZTP.

 Na nádrži Vysokopecká je vyhlášena chráněná rybí oblast v části levého břehu od vtoku Litavky v délce 140 m - lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi.

Stržený (411 984) 

Lov povolen podél místní komunikace a od přepadu k malé zátoce - označeno cedulemi. Pokračování lovného úseku za zátokou na pravé straně až do cca poloviny louky - konec lovného úseku označen cedulí. Části u obou přítoků jsou klidovou zónou - LOV RYB ZAKÁZÁN - označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z hráze a z obslužných zařízení rybníka. Místenku za poplatek 25,- Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. K parkování jsou určena označená místa. Na louku za zátokou na pravé straně je zákaz zajíždění vozidel.

Rybník "Václav" (411982)

Lov povolen z hráze a z pravé strany rybníka, označeno cedulemi. Počet lovících omezen na maximálně 10. Parkování pouze na vyhrazených místech, zákaz stání na travnatých plochách. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 Ks amura a vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj rybolov. týdenní úlovek je omezen na 6 Ks vyjmenovaných ryb. Na revíru je omezen denní úlovek lína na dva kusy. Místenky se zde neplatí. 

VLTAVA 15 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK (411 503 ) 

Lov ryb je zakázán 50 m od tělesa hráze ÚN Kamýk a 100 m od tělesa hráze ÚN Orlík. Lov a vstup je též zakázán v I. ochranném pásmu sání vodovodů Příbram a 40 m pod a 100 m nad tímto sáním umístěným v obci Solenice. Lov z plavidel povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen. MNÍK. Ad 24hodinový rybolov v roce 2020 a 2021 od 16. 6. do 30. 9. 

 Rybník "Nový" -LITAVKA 5 (411 061) Jince

Na nádrži je v obecném zájmu zákaz lovu ryb ze silnice. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm. 

Mastník 1 (Retenční nádrž 

411 062) 

Úsek Sedleckého potoka od hráze retenční nádrže až k jezu nad obcí Jesenice je od roku 2020 označen jako podrevír 01. V tomto úseku je lovící povinen zapsat vedle revíru i uvedený podrevír do oddílu II povolenky k lovu. Při lovu ryb na celém revíru včetně podrevíru platí ustanovení Rybářského řádu ČRS s následujícími bližšími podmínkami: horní část retenční nádrže od přítoku ke "Křížku" a na protilehlém břehu k hrázi rybníka sousedícího s retenční nádrží je chovná, lov ryb zakázán. Vyznačeno cedulemi. Nejmenší lovná míra lína byla stanovena na 30 cm, štiky na 60 cm, amura na 60 cm. Roční úlovek kapra a amura (jejich kombinace) je omezen na 40 ks, roční úlovek štiky a candáta (jejich kombinace) je omezen na 10 ks. Zavážení nástrah bezmotorovou loďkou při cíleném lovu sumce povoleno. 

Jelito (411 994) 

Zákaz lovu ryb z hráze rybníka a pod vedením vysokého napětí - označeno cedulemi. Místenku za poplatek 25,- Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOJEL25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu,cena je 25 Kč. Zákaz parkování na místní komunikaci - nutno zachovat průjezd. Zákaz zajíždění do parku a parkování motorových vozidel v parku před hrází rybníka. Zákaz zajíždění a parkování vozidel na louce. Parkování pouze na místech označených cedulemi. V případě nerespektování zákazu vjíždění na louku bude majitel volat Policii ČR. Nerespektování zákazů parkování odebere pověřená osoba k provádění kontrol přestupci oprávnění rybníkáře k lovu ryb. U hráze je betonové plato, na které je povolen vjezd a rybolov pouze vozíčkářům.

SKALICE 3 (411 083 ) 

Přítok Lomnice - Otavy - Vltavy. Od jezu Skaličkova mlýna v Dobré Vodě u Březnice až k Bekovu jezu u obce Oslí. K revíru patří úsek Hradeckého potoka od Velkého rybníka v Nestrašovicích až k pramenům.

Skalice 4 (411 084) 

K revíru patří nádrže:
Trnkova tůň v k. ú. Skuhrov 0,3 ha (GPS 49°35'38.931"N, 13°53'29.819"E)
lom Skuhrov 0,3 ha (GPS 49°35'56.468"N, 13°52'56.378"E)
Nádrž Pátecká není součástí revíru.

Sázka (411 136) Březnice 

Revír tvoří umělá nádrž Sázka v k. ú. Březnice. 

 Kozárovické nádrže (411 108) 

Lov ryb je zakázán z vysoké stěny lomu v celé délce. K parkování vozidel je třeba využít příjezdové komunikace u závory. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Denní úlovek lína omezen na 2 ks. Na revíru je povolen denní úlovek 1 ks kapra nebo amura. Ulovením a ponecháním si jednoho z těchto druhů ryb končí denní rybolov na tomto revíru. Lov dravců je povolen od 1. září. Ulovením a ponecháním si 1 ks štiky končí denní rybolov na tomto revíru. 

Červený potok 3 

(Záskalská nádrž) 411 014

Lov ryb z tělesa hráze zakázán. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast vyznačena tabulemi - lov ryb zakázán. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 ks vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.

Litavka 2 (411 059) 

K revíru patří:
část potoka Chumavy od ústí do Litavky v Libomyšli až do Hostomic
a nádrže: Noviny v k. ú. Podluhy 1,4 ha ,Hražba Hostomice 0,6 ha ,Palivčák Osov 0,9 ha ,Loužek v k. ú. Malý Chlumec 0,4 ha 

Přítoky Litavky a Chumavy jsou chovné - lov ryb zakázán. Na jednotlivých nádržích jsou chráněné rybí oblasti - vyznačeno tabulemi. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 ks vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.