Rybářské závody


Pravidla závodu o putovní pohár předsedy MO ČRS 2021 Stržený

1) Závod je dvoukolový, lovné místo se losuje při prezentaci

2) Způsob lovu = položená, plavaná s dvěma návazci a jednoháčkem.

3) Při lovu na položenou je ZAKÁZÁNO používat SRKAČKY

4) Při lovu na plavanou je POVOLENO používat pouze prut osazený navijákem a očky

5) Lov povolen na 1 prut.

6) Bodování - vážení - 1g = 1 bod, do výsledku budou započítány všechny druhy živých ryb

7) Body zapisují označení rozhodčí.

8) Vítěz závodů = nejvyšší počet bodů.

9) Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení ušlechtilé ryby a její navrácení vodě, ostatní úlovky budou změřeny na konci každého kola

10) Povinné vybavení - vezírek, podběrák, dále dle rybářského řádu ČRS.

11) Krmení je povoleno vždy 15 minut před zahájením obou kol, bude vždy vyhlášeno.

12) Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!

13) Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu pokud si to vyžádají okolnosti - např. počasí atd.

14) Protesty k průběhu závodu lze předložit organizačnímu výboru, nejpozději do 10 minut po skončení závodu.

15) Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

16) Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka.