https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz&web_menu_id=35

UKLIĎME LESOPARK LITAVKA

01.04.2023

ČRS, z. s., místní organizace Příbram byla pořadatelem akce s názvem "UKLIĎME LESOPARK LITAVKA". Akce se zúčastnilo 28 dobrovolníků.

Sraz účastníků proběhl v altánku u vstupu do Lesoparku Litavka. Všichni dobrovolníci byli seznámeni se základními bezpečnostními pravidly. Dále proběhlo přiřazení bezpečnostních pomůcek a pytlů.

Sběr odpadků probíhal na březích Litavky a přilehlém Lesoparku Litavka. Druhá skupina posbírala nepořádek v okolí revíru LITAVKA 3 (413 040), přilehlého parkoviště u stadionu FK Příbram a příchozí stezky k parkovišti až pod benzínovou stanici.

Během akce jsme posbírali 32 igelitových pytlů. Převážně se jednalo a směsný odpad (PET lahve, plechové nádoby, igelitové sáčky atd.). Z Litavky jsme dokonce vytáhli kovový rám lavičky a několik cyklistických plášťů. Veškerý odpad byl seskupen k altánu a následně zlikvidován ve spolupráci s městem Příbram. Tímto bych rád poděkoval Odboru životního prostředí – Město Příbram za skvělou spolupráci v krátké reakční době, ale také za poskytnutý materiál v podobě igelitových pytlů a rukavic. Dále bych taktéž rád poděkoval ČRS Středočeskému územnímu svazu za ochranné pomůcky a igelitové pytle.

Po samotném sběru odpadu jsme akci ukončili posezením všech účastníků v relaxační zóně Lesoparku Litavka. Zde si děti hráli na dětském hřišti a následně jsme si všichni opekli "buřtíka".

Chtěl bych všem zúčastněným mockrát poděkovat za jejich ochotu a úsilí a budeme se těšit na další takovou akci s Vámi.

Jindřich Kabeláč

vyznačený úsek sběru odpadků