https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz&web_menu_id=35

PSTRUHOVÁ SEZÓNA

16.04.2024

Dnes 16.4. začala pstruhová sezóna a my pro Vás máme lehké opáčko a několik pravidel, které je potřeba dodržovat:

Přísný zákaz používání háčků s protihrotem.

Nejmenší lovné míry lososovitých ryb dle vyhlášky č.197/2014 Sb. O rybářství:
lipan podhorní 40 cm (hájen od 1.12 do 15.6.)
pstruh obecný 25 cm (hájen od 31.8. do 15.4.)
pstruh duhový 25 cm
siven americký 25 cm

Denní doby lovu:
duben 6–20 hod.
květen 6–21 hod.
červen, červenec 5–22 hod.
srpen 6–22 hod.
září 7-20 hod.
říjen 7-19 hod.
listopad 7-17 hod.

Povolené způsoby lovu na pstruhových revírech:
lov přívlačí od 16.4. – 31.8.
lov muškařením od 16.4. – 31.11.
pozn.: Popis jednotlivých povolených způsobů lovu naleznete v příloze 7 "Prováděcí vyhlášce 292/2023 Sb. k zákonu 99/2004 Sb. O Rybářství" - odkaz zde.

V pstruhovém revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více pstruhových revírech, nejvýše 3 kusy lososovitých ryb. Síh maréna a síh peleď se pro tyto účely nepovažují za ryby lososovité.
Dbejte na správný zápis do povolenky k lovu před započetím lovu, do které uvedete datum a číslo rybářského revíru.
Přisvojený úlovek ryb lososovitých a kapra obecného zapisujte ihned po ulovení (druh ryby | kus (ks) | váha (kg) | míra (cm)).Pokud si nepřisvojíte rybu, proškrtněte pouze kolonky (druh ryby | kus (ks) | váha (kg) | míra (cm).