https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz&web_menu_id=35

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ ZASÁHLY PŘÍBRAM

05.06.2024

Ve středu proběhla likvidace naplavených dřevin a travin.

Jednalo se o následky nedělních přívalových dešťů, které značně zasáhly Příbram a blízké okolí.
Snažíme se co nejrychleji odstranit veškerý nepořádek tak, aby nebyl ostudou města, ale také aby nevytvářel následné problémy v případě vzestupu vodních hladin.

Děkujeme Technickým službám města Příbrami, p.o za spolupráci při poskytnutí kontejneru na bioodpad.

Hospodář MO Příbram Tomáš Jarolímek