https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz&web_menu_id=35

Členská schůze 2024

09.03.2024

V sobotu 9.3.2024 se uskutečnila ve středočeské restauraci U Pletánků členská schůze místní organizace Příbram.

Samotné schůze se zúčastnilo 29 členů organizace, což já osobně nepovažuji za hezké číslo. Osobně bych rád viděl větší zájem mladých a názorově aktivních lidí. Nicméně i z takto malé skupinky členů se nám přihlásili další dva dobrovolníci, kteří se chtějí více zapojit do činnosti organizace a dále ji rozvíjet a posunovat vpřed. Čehož si velice vážíme.

V samotném začátku přivítal Jindřich Kabeláč všechny členy a ctěné hosty. Poté jsme společně uctili památku těch rybářů, kteří s námi už být nemohou.

Následoval samotný program schůze.
Zprávy o činnostech organizace, představovali zástupci jednotlivých odborů. Jako první se slova zhostil předseda Jaroslav Hadrava, který představil činnost výboru od poslední členské schůze. Následovali zprávy o finančním hospodaření, či hospodaření v chovu ryb za rok 2023.
Kromě schválení peněžních příspěvků na rok 2025, kooptace členů výboru a volbě delegáta, došlo také k udělení šesti bronzových odznaků a dvou stříbrných odznaků. Tímto jim ještě jednou děkujme za jejich práci, kterou vykonávali nebo stále vykonávají nejen pro místní organizaci.
Ještě než jsme se pustili do diskuze, proběhlo vystoupení hosta p. Petra Černého, který všem poděkoval za účast a nastínil nejen svůj pohled, ale i pohled územního svazu na jednotlivá témata, kterými se rada ČRS zabývá. Téma spojení členského příspěvku s brigádnickým příspěvkem udělalo vrásku nejednomu členovi.

Usnesení členské schůze je ke stažení pod článkem.

Schůze proběhla v klidném a přátelském duchu, za což děkujeme.

Petrův zdar.